Lomi-lomi havajská masáž

Havajské ostrovy jsou vzdáleny tisíce kilometrů od nejbližšího kontinentu. Díky své izolaci si původní obyvatelé vytvořili unikátní přístup k životu a světu.

Lomi-lomi masáž považovali za jedno z pěti umění léčení. Dalšími byly očista půstem, bylinné léčení, modlitba a očista psychická, známá pod názvem Ho’oponopono. Vyvinuli si svou vlastní filozofii, zvanou HUNA, jejíž základním předpokladem je, že všechno hledá harmonii a lásku. Také díky ní dosáhli skutečné dovednosti v oblasti léčení a napravovování vztahů. Uzdravování je výsledkem lásky přijímané i dávající, přičemž pod pojmem láska se zde rozumí tolerance, odpuštění, soucítění, úcta, modlitba, soucit a hluboké pochopení. Lomi-lomi masáž je přirozenou součástí této filozofie a všechny tyto prvky jsou v masáži zastoupeny